T I D T A B E L L E R

Å N G E R M A N L A N D

Kommer från Postens cirkulär

Bearbetat av Skånes Makuleringsstämplar

Nils Ivar Johansson Engelholm

Fritt att använda och källan bör uppgivas

 

Tidtabell på en Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 31 januari 1864

Vägens längd. 8,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 769 + 117mil
Utbetald skjutslega för år 1866 708,40:-

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts från 14 januari 1866

Vägens längd. 4,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1866  (avser fram och åter) 485 mil
Utbetald skjutslega för 1866. 409,04:- Kr.

________________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 31 januari 1864

Vägens längd. 11,5 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 1137 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Hemmans skjuts /Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 1 november 1865

Ny tidtabell kom den 1 november 1866  och den 1 november 1867 med nya tider och dagar.

Vägens längd. 69,9 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  3 turer på vintern och 2 sommaren
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 16075 + 1341 + 576 mil
Antal Postiljoner som varit med på diligenslinjen 1
Postturen går en gången norr, andra gången söder om Ångermanälven.

_______________________________________________________________________

Tidtabell på en Betingad skjuts och Gästgivare skjuts från 1 januari 1866

Vägens längd. 2,3 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  1
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 1864  (avser fram och åter) 78 + 156 mil
Utbetald skjutslega för år 1866. 188,40:- kr.

_______________________________________________________________________

Tidtabell från 15 mars 1866

Ny tidtabell kom den 29 december 1867 med nya tider och dagar

Vägens längd. Okänt
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 18646 (avser fram och åter) Okänt
Utbetald skjutslega för år 1866. Okänt

_______________________________________________________________________

Tidtabell för en Betingad skjuts från 18 maj 1867

Vägens längd. 1,4 mil
Antal turer i veckan posten blivit fram och åter befodrad  2
Vanligen använt hästantal 1
Antalet körda mil under år 18646 (avser fram och åter) 263 mil
Utbetald skjutslega för år 1866. 200,00:- kr

_____________________________

Webbsidan uppdaterad 2020-07-05

Åter till första sidan.