S K Å N E S    M A K U L E R I N G S T Ä M P L A R

Tidnings artiklar från Ängelholm Posten

Från 1972-12-23

Ur Nord Västra Skånes Tidningar

Tidningsartikel om Lantbrevbäraren Oscar W.Rehn

Nord Västra Skånes Tidning 1955-03-31

Lantbrevbäraren Nils Lindkvist

Artikel från Nyheterna 1959-04-23

Brevbäraren Nils Hugo Persson

Lantbrevbäraren Oskar Wilhelm Rehn

 

Klipp från Nord Västra Skånes Tidningar 1973-02-09

Klipp från Nord Västra Skånes Tidningar 1973-05-03

_________________________________________________________________________

Karta över hur olika Lantbrevbärings linjer  gick  från 1969

Följande LBB linjer är inritade på kartan

LBB 2  -  LBB 4  - LBB 6

______________________________________________

Lantbrevbärare som blev rånad i Höja år 1979

Åter till första sidan

Tillbaka