T E L E G R A M

Några olika typer av telegram med poststämplar som har anknytning till Skåne

Lyckönsknings Telegram Poststämplat i Limhamn

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.


Lyckönsknings Telegram Poststämplat i Slågarp

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.

 

 


 

Lyckönsknings Telegram Poststämplat i Ängelholm

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.

 


G R A T U L A T I O N S   T E L E G R A M

Gratulations Telegram Poststämplat i Pkxp 31

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.

___________________________________________________

Gratulations Telegram Poststämplat i Hörby.

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.

 


 

Gratulationshälsning Poststämplat i Äspinge.

Så ser Gratulationshälsningen ut när det vikes ut som på bilden här under.

 


 

Gratulationshälsning Poststämplat i Hässleholm.

Så ser Gratulationshälsningen ut när det vikes ut som på bilden här under.

 


J U L   O C H  N Y Å R S H Ä L S N I N G

Så ser innehållet ut på bilder nertill.

 


P Å S K   H Ä L S N I N G/ T E L E G R A M

Så ser innehållet ut på bilder nertill.

 


 

Så ser innehållet ut på bilder nertill.

 


 

Poststämplat i Ängelholm ca. 1930 talet.

Skickat till Kvidinge.

 


 

Påsk Telegram Poststämplat i Kulladal

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.

 


 

Påsk Telegram Poststämplat i Hököpinge.

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.


M O R S D A G S   H Ä L S N I N G

Skickat från Kattarp.

Webbsidan uppdaterad  20 - 06 - 2020

Nytt är: Pkxp 31, Slågarps korten, Kattarp

Åter till första sidan.