T E L E G R A M

Några olika typer av telegram med poststämplar som har anknytning till Skåne

Lyckönsknings Telegram Poststämplat i Limhamn

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.


 

Lyckönsknings Telegram Poststämplat i Ängelholm

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.

 


 

Gratulations Telegram Poststämplat i Hörby.

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.

 


 

Gratulationshälsning Poststämplat i Äspinge.

Så ser Gratulationshälsningen ut när det vikes ut som på bilden här under.

 


 

Gratulationshälsning Poststämplat i Hässleholm.

Så ser Gratulationshälsningen ut när det vikes ut som på bilden här under.

 


 

Så ser innehållet ut på bilder nertill.

 


 

Så ser innehållet ut på bilder nertill.

 


 

Så ser innehållet ut på bilder nertill.

 


 

Poststämplat i Ängelholm ca. 1930 talet.

Skickat till Kvidinge.

 


 

Påsk Telegram Poststämplat i Kulladal

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.

 


 

Påsk Telegram Poststämplat i Hököpinge.

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.

Webbsidan uppdaterad 23-11-2017

Åter till första sidan.