T E L E G R A M

Några olika typer av telegram med poststämplar och adresserade till Skåne

 

Lyckönsknings Telegram Poststämplat i Limhamn

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.


 

Påsk Telegram Poststämplat i Kulladal

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.


 

Gratulations Telegram Poststämplat i Hörby.

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.


 

Gratulationshälsning Poststämplat i Äspinge.

Så ser Gratulationshälsningen ut när det vikes ut som på bilden här under.


 

Påsk Telegram Poststämplat i Hököpinge.

Så ser Telegramet ut när det vikes ut som på bilden här under.


 

Så ser innehållet ut på bilder nertill.


 

Så ser innehållet ut på bilder nertill.


 

Så ser innehållet ut på bilder nertill.

Webbsidan uppdaterad 20-03-2017

Åter till första sidan.