D A T A B A S    M E D   S V E R I G E S   M A K U L E R I N G S T Ä M P L A R.

Det  finns nu en databas som katalogiserat upp över 68 000 olika poststämplar.

Detta är katalogiserat in i minsta detalj se bilden nedan.

Efter mer än 30 år som samlare av Skånes makuleringsstämplar.

Har det under dessa 30 åren också insamlats stämpel uppgifter på övriga Sverige.

Vilket jag lagt in i den befinliga stämpeldatabasen som uppdateringar.

Intresserade stämpelsamlare är välkommna att få ta del av mitt stämpelmaterial.

Du kan få uppgifter på enbart en speciell stämpeltyp, ett län , ett Landskap eller annat önskemål.

Dock finns inte LBB / POB / PA. / ÅNGBÅTS stämplar inlagda ännu.

Allt är grattis.

Här skickar du mail till mig på Sveriges Stämpeldatabas.

Nedan ett exempel på hur databasen ser ut med detaljerade stämpeluppgifter.

Postorterna som visas är från min egen handbok över Skånes Makuleringsstämplar.

Åter till första sidan.