Maskinfabriks AB Thule Malmö.

I bruk mellan 1913 - 1953.

 

Åter till första sidan.