AB Svenska Metallverken Västerås Stockholm  Malmö.

I bruk mellan 1926 - 1949

 

Åter till första sidan.