Svenska Cement Försäljnings Aktie bolag Malmö.

I bruk mellan 1909 - 1919.

 

Åter till första sidan.