Stockamöllans AB Stockamöllan.

I bruk mellan 1912 - 1943.

 

Åter till första sidan.