AB Malmö Armaturfabrik Malmö.

I bruk mellan 1914 - 1945.

Åter till första sidan.