Södra Sveriges Ångpanneförening Malmö.

I bruk mellan 1914 - 1964.

 

Åter till första sidan.