O L I K A - S T Ä M P E L T Y P E R

Normalstämplar (Nst.) som förekommer på Skånes Poststämplar.

Till första sidan.

Nst.6. Bågstämpel.

Nst.7.Fyrkantstämpel .

Nst.10. Cirkelstämpel

Nst.11. Strålstämpel.

Nst.12. Cirkelstämpel

Nst.14. Cirkelstämpel

Nst.16. Cirkelstämpel

Nst.17. Cirkelstämpel

Nst.18. Cirkelstämpel

Nst.19. Cirkelstämpel.

Nst.21. Cirkelstämpel.

Nst.22. Cirkelstämpel.

Nst.27. Cirkelstämpel.

Nst.33. Cirkelstämpel.

Nst.34. Cirkelstämpel

Nst.35. Cirkelstämpel.

Nst.37. Cirkelstämpel.

Nst.39. Cirkelstämpel.

Nst.41. Cirkelstämpel.

Nst.42. Cirkelstämpel.

Nst.43. Cirkelstämpel.

Nst.44. Cirkelstämpel.

Nst.45. Cirkelstämpel

Nst.46. Cirkelstämpel.

Nst.47. Cirkelstämpel.

Nst.48. Cirkelstämpel.

Nst.49. Cirkelstämpel.

Nst.58. Cirkelstämpel.

Nst.59. Cirkelstämpel.

Nst.60. Cirkelstämpel.

Nst.61. Cirkelstämpel

Nst.62. Cirkelstämpel.

Nst. 64 Cirkelstämpel

... .... .... ....

..........

..........Nst.4. Rakstämpel.

UTSTÄLLNINGS STÄMPLAR.
......

.Sidan uppdaterad : 16-01-2012

Copyright Nils Ivar Johansson 2008