S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Y S T A D... 1819 - 1999. 01. 21

Poststämplar    Vykort    Reketikett    Reklambrev    Till första sidan

 

Ett Postkontor kan redan ha funnits 1658.

Den förste Postmästaren kan ha varit Michael Larsson Gladh ca. 1670 - 1694.

Sven Bellijn (1694 - 1702) var Postmästare under denna perioden.

Olof Muurman 1702 - 1718 ... Bengt Kock 1718 - 1719 m.fl

Sven (Svante) Johan Svanberg 1818 - 1836 var postmästare när Ystad fick sin första poststämpel.

En rak stämpel (nst.4) med enbart texten YSTAD.

( Se ovan under Poststämplar.)

Aktiebrev

Tillbaka till Skånes Postanstalter