S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W E M M E N H Ö G S  Å B Y.   1875. 01. 01 - 1877. 03. 31

  Skånes Postanstalter  -  Till första sidan

Poststämplar är svåra att hitta  och de fåtal som finns kostar minst 5000:-

Här syns en ½ stämpel och har senast kända datum.

 


Wemmenhögs Åby hade Postutväxling enligt ovan.


Tidtabell på en Gångpost linje från 1875