S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W A L L E B E R G A.

Bild saknas.

Wallebergas poststämplar är mycket svåra att hitta.

Stämpelinformationen kommer från Skånes Makuleringsstämplar ©

«  Tillbaka  -  Nästa sida  »