S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W A L L E B E R G A ...1874. 01. 01  - 1879. 03. 31

Poststämpel  -  Vykort

  Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Poststationens föreståndare var handlanden Ale Carlsson .

Som var verksam enbart några månader. Efterträdaren skolläraren Ola Jönsson.

Han blev också den siste postföreståndaren i Walleberga.

Walleberga Poststation blev kortlivad.

Anledningen var att det såldes väldigigt lite frimärken,

År 1874 ca 50:- kronor. År 1875 såldes det för 77:96:-

Alltså var inte poststationen lönsam generalpoststyrelsen.

I Walleberga socken inrättades en ny Poststation 1887 vid namn KÅSEBERGA.


Tidtabeller för en gångpostlinje januari 1874.

Lantbrevbäringslinje från 1879.

«  Nästa sida  »