S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

WA L L B Y.. 1874. 01. 01 - 1879. 03. 01

( Se Vallby i Malmö hus län här )

Skånes Postanstalter - Till första sidan

 Poststationen Wallby tillhörr Kristianstad län.  

OBS här stavat med dubbel W.

Bild på poststämpeln saknas.

 

Handlande J. Nilsson var förste föreståndaren och hans årslön var 60 kronor.

Nilssons tid som föreståndare blev kort, bara några månader.

Postgöromålen övertogs av klockaren Ehrenfried Pettersson som som innehade tjänsten tills poststationen stängde.

Här en tidtabell på en gångpostlinje mellan Hammenhög - Hofby år 1875.

4 gånger i veckan och 8 kilometer  gick gångposten.