W A L L Å K R A ...P O S T S T Ä M P L A R


Stämpeltyps information för Wallåkra.

Kommer från handboken Skånes Makuleringsstämplar ©

Normalstämpel 10

Med varianten dragspel i övre högra hörnet.

 


Normalstämpel 14

«   Tillbaka    Nästa sida  »