S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W A L L Å K R A...1865. 08. 01  - 1916. 08. 01

Poststämplar  -  Brev  -  Vykort

  Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Poststationen öppnades i samband med tågstarten  1 augusti 1865.

Stationsförteståndaren Rupert Emanuel Möllerberg var den förste  föreståndaren.

År 1900 blev Anders Rosengren ny föreståndare.

Notera att Wallåkra stavas här med ett dubbelt W.

Vallåkra    namnändrades på stavningen den 15-09-1916

Stavdes då med ett enkelt V.

Utdrag ur Generalpoststyrelsens cirkulär som anger att  Poststationen Wallåkra öppnas.


Tidtabell på en gångpostlinje från 1877

«  Nästa sida  »