S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W E S T R A   W E M M E N H Ö G   1875. 01. 01 - 1880. 04. 01

W.    W E M M E N H Ö G  1881. 03. 17 - 1891. 12. 06

V E S T R A   V E M M E N H Ö G   1892. 01. 20 - 1895. 04. 30

Poststämplar     Brev    Vykort     Till första sidan

Postorten har stavats på tre olika sätt.

Länsman Oscar Borgström blev den förste föreståndaren , han fick en årslön på 500:- kr.

24 februari 1879 övertog handlanden A. Olsson postgöromålen.

Westra Wemmenhög utväxlade post enligt cirkulär notisen nedan år 1875.

Postutväxling via järnvägen kom först efter 1895.


Tidtabell för en Kärrpostlinje år 1875


Tidtabell för en Kärrpostlinje 1875.


Tidtabell  för en gångpostlinje år 1880

Tillbaka till Skånes Postanstalter