S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W O M B . 1876. 11. 01  - 1891. 08. 04

V O M B  1892. 04. 29 - 1911. 11. 02

V Å M B  1914. 01. 12. - 1920. 03. 31

Poststämplar   -   Brev    -  Vykort    -   Tidtabeller   - Reketikett  -   Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Poststationen har stavats på tre olika sätt.

Förste föreståndaren var A. Nilsson som fick ett årsarvode på 100:- Kr.

Nästa föreståndare var Nils Gottfrid Kristian Nilsson  som tillträdde 12 Juli 1888.

Anders Mårtensson blev ortens förste Lantbrevbärare från augusti 1880.

Webbsidan uppdaterad: 2019-05-12