S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W O L L S J Ö .. 1866. 05. 01  - 1882. 12. 31. 02. 06

V O L S J Ö  1883. 02. 03 - 2002. 02. 07

V O L L S J Ö  Post i Butik  2002. 02. 08 - ännu i bruk.

Poststämplar      Brev     Vykort      Tidtabeller      Till första sidan

Den 1 maj 1866 öppnades Wollsjö Poststation. tillsammans med Järnvägsstationen.

Förste föreståndaren var Stationsinspektor Nils Pehrsson

Wollsjö stavades med dubbel W från 1866 - 1883.

Enkelt V i Vollsjö kom till någon gång i början på 1883.

I början på 2002 övergick Vollsjö till att bli Post i Butik  i ICA Nära affären.

Bild på Järnvägsstationen där även Wollsjö Posten fanns till.

Webbsidan uppdaterad: 2019-05-12

Tillbaka till Skånes Postanstalter