W O L L S J Ö - V O L L S J Ö    P O S T S T Ä M P L A R

Här visas några olika stämplar

Normalstämpel   10 Typ. 1

Nst. 33

Nst. 58q

Nst. 59b

Nst. 59c. Lbr

Nst 62c Postombud 1

Åter till första sidan