S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V I N T R I E  1886 - 04 - 28  ---  1987 - 03 - 06

  Vykort   -   Reketikett   -   Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

Poststationen Vintrie öppnades samtidigt som järnvägen blev klar.

Stationsföreståndaren var Anders Mårtensson.

Ljungquist blev ansvarig för Postgöromålen

Den 1 april 1913 tog Anders Ljungström över Posthandteringen.

I oktober 1915 tog Herman Fabian Heinel hand om Posten.

Ytterliggare 6 personer har varit föreståndare i Vintrie.

Det har funnits en Lantbrevbärings linje mellan Vintrie - Naffentorp - Vintre från 1 januari 1904 - 1912

Den 9 mars 1987 ändrades Vintrie till att heta BUNKEFLOSTRAND.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad: 2018-11-09