S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W I K E N   1875. 01. 01 - 1899. 05. 30

V I K E N   1899. 07. 07 - Ännu i bruk.

Poststämplar     Brev    Vykort     Reketikett     Till första sidan

Wiken har använt två olika stavningar med dubbel W och med enkelt V.

Förste föreståndaren var  fröken Emilie Charlotta Ennes hon fick en årslön på 250:- Kr.

Den 1 Juli 1889 övertog fröken Hilda Bernhardina von Ekensteen postgöromålen.

Årsarvodet blev höjt till 300:- Kr om året.

Följande personer har också tjänstgjort i Wiken.

Maria Charlotta Hallberg 1915 - 1932

Maria Elisabeth Wikstrand 1932 - 1970

Inga Lisa Persson 1970 - 1974

Curt Carlsson 1974 - 1990.


Här syns några tidtabeller på gångpostlinjer

 

Tillbaka till Skånes Postanstalter