S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V I D E R U P....1928. 11. 14 - 1954. 06. 09

Poststämplar     Brev     Till första sidan.

 

Hviderup så var stavningen för poststationen 1906 - 1924.

Någon gång mellan 1924 - 1928 ändrades stavningen till Viderup.

Postföreståndare var Hilma Stjernfeldt ( 1925 - 1929 )

Näste föreståndare var Elfrida Greko ( 1929- 1954 )

Tillbaka till Skånes Postanstalter