S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V E S T R A B Y    1887. 08. 01 - 1912. 09. 17

V Ä S T R A B Y   1912.11. 19 - 1952. 12. 31

Poststämplar       Brev     Vykort     Reketikett    Till första sidan

Vestraby har använt två olika stavningar på postnamnet, med E och Ä.

Poststationen var inhyrd i Järnvägsstationen på linjen mellan Kattarp - Höganäs.

Förste föreståndaren var Lars Hansson Linneros ( 1887 - 1903 )

Följande personer har också tjänstgjort som föreståndare för Posten.

K. G. Sterner (1903 - 1907 )    Anders Herman Abrahamsson ( 1907 - 1913 )   Johan Adrian Bredberg ( 1913 - 1916 ) m.fl.

Karta som visart hur järnvägslinjen mellan Kattarp och Höganäs gick.

Vestrabys Järnvägsstation.

Tillbaka till Skånes Postanstalter