S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V E S T R A   N Ö B B E L Ö F   1890. 01. 01 - 1912. 10. 16

V Ä S T R A   N Ö B B E L Ö F   1912. 11. 24 - 1946. 12. 24

V Ä S T R A   N Ö B B E L Ö V   1947. 03. 02 - 1952. 12. 31

Poststämplar   -  Brev Reketikett  -   Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

Postorten har stavats på tre olika sätt.

Nöbbelöf  ansökte redan 29 December 1876 om att få ett egen Poststation.

Ansökan avslogs av poststyrelsen.

Nytt försök gjordes år 1885 och nu gick det bättre, och 1890 tillkom Poststationen Vestra Nöbbelöf.

Per Duvander blev föreståndare  dock bara ett år.

År 1891 tillträdde Anders Nilsson Hagman som var folkskollelärare. ( 1891 - 1901 )

1901 flyttade Poststationen till järnvägsstationen där stinsen Sven Mattisson Hassel ansvarade för postgöromålen.

Tidtabell för en gångpostlinje år 1898.

«    Nästa sida  »