S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V Ä S T R A - K L A G S T O R P ...1908. 02. 01  - 1963. 05. 31

Poststämplar  -  Brev  Vykort  -  Reketikett

  Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Poststationen öppnades  1908 i Järnvägsstationen.

Förste föreståndaren blev Axel Ludvig Carlsson

Johan Albert Wehlin tog över från 1932 - 1936

Näste föreståndare blev Erik Olof Robert Mårtensson 1936 - 1954

Den siste som hade hand om Postgöromålen var Platsvakten Selma Månsson fram till Maj 1963.

Efter stängningen blev det lantbrevbäring  med linjen Tygelsjö-Västra Klagstorp.

Västra Klagstorp hade en lådbrevslinje år 1912.

 

Västra Klagstorps järnvägsstation.