S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W E S T R A   K A R A B Y   1875. 01. 01 - 1886. 08. 03

V E S T R A   K A R A B Y   1886. 07. 17 - 1893. 08. 07

Poststämplar   -  Tidtabeller Vykort  -   Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

Postorten har stavats med dubbel W och med enkelt V.

Förste föreståndaren var J. O Flygare ( 1875 - 1884 )

Johan Oscar Roupe blev näste postföreståndare ( 1884 - 1893 )

Westra Karaby hade Postutväxling med Postorterna enligt cirkulär notisen.

«    Nästa sida  »