S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V E S T A N H Ö G   1907. 08. 04 - 1912. 10. 15

V Ä S T A N H Ö G   1912.06.22 - 1954. 06. 09

Poststämplar   -   Brev     Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

Postorten har från 1907 - 1912 skrivits med E.

I mitten av 1912 ändrades Postnamnet till att skrivas med Ä.

Poststationen var inhyrd i järnvägsstationen som anlades 1907.

Förste föreståndaren var Gösta Walfrid Persson ( 1907-1913 )

Därefter har följande personer tjänstgjort i Västanhög.

Lars Svensson ( 1913 - 1929 )

Ellen Svensson ( 1929 - 1948 )

Margareta Persson  ( 1948 - 1954 )

Som syns på bilden nedan

 

Västanhögs Järnvägsstation.

Postlokalen var vid högra sidan på stationen.

  «    Nästa sida  »