V E L L I N G E      P O S T S T Ä M P L A R

Här visas några av Vellinges alla postämplar.

Normalstämpel 58u. A


Normalstämpel 58u. B


Normalstämpel 59c. B


Gummistämpel G59b.


Lantbrevbärings stämpel Kvadrat Lbb 2.

Åter till första sidan.