S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V E L L I N G E...1927. 05. 06 - 1973. 05. 30 ( period 1 )

V E L L I N G E  1   1973. 06. 01 - 1990. 03. 31

V E L L I N G E...1990. 04. 02 - 2002. 02. 26. ( period 2 )

Poststämplar       Brev     Vykort     Till första sidan

Här stavas Vellinge enbart med ett V i början av ortsnamnet.

Vellinge har varit i gång i två olika perioder.

Postorten hade stavningen Hvellinge från början.

Se HVELLINGE här.

Poststationsföreståndare för Vellinge var Dagmar Lindvall  ( 1917 - 1946 )

En omorganisation skedde den 1 Mars 1947 då poststationen upphöjdes till postexpedition.

Stationsmästare var Stig Artur Larsson

Tillbaka till Skånes Postanstalter