V E L L I N G E   B R E V

Här visas några Vellinge Postförsändelser.


Paketadress kort med nst. 59c. C


Militärbrev med PA. 1044 T. 

( PA = Postanstalten )

Åter till första sidan.