S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V  E G E H O L M   1885.  01.  09  -  1966.  05.  21

Poststämplar    Brevförsändelser    Vykort    Postal Blankett    Till första sidan.

 

Poststationen Vegeholm låg utmed järnvägslinjen Helsingborg - Halmstad.

Och var inhyrd i järnvägsstationen.

Den förste föreståndaren var Albert Tage Edvin Wannholm .

Wannholm var även stationsinspektor.

1 januari 1896 tog stationsföreståndaren Oscar August Andersson över postgöromålen. Årsarvode för Andersson var 240 Kr. per år.

Ytterliggare ett antal personer har tjänstgjort på Poststationen i Vegeholm.

Efter stängningen 1966 blev det lantbrevbäring från Ängelholm ( Lbb. 4 )

Vykort med järnvägsstationen från ca. 1910 talet.

Tidtabellen är från ca. 1885

Webbsidan uppdaterad: 12-05-2019

Tillbaka till Skånes Postanstalter