S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

W E B E R Ö D   -   V E B E R Ö D.

Weberöd   1874. 01. 01 - 1877. 09. 30

  Veberöd   1893. 09. 22 - 2002. 02. 15

Poststämplar - Brevförsändelser - Vykort - Postal Blankett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Den förste föreståndaren var J.P. Torell  ( 1874-01-01 - 1875.09.04 )

Därefter tog smedmästaren Rasmus Heldqvist över postsysslan  ( 1875-09-04 - 1877-09-30 )

När Torell och Heldqvist var poststations föreståndare hade Weberöd stavningen med ett dubbelt W.

Weberöd poststation drogs in i september 1877, inkomsterna var för dåliga.Första året såldes det frimärken för bara 74,98 kr.

Nedan en tidtabell på en lantbrevbäringslinje från 1874.

Weberöd hade postutväxling med både Lund och Ystad  1874 - 1877.

Det fanns även en Kärrpostlinje mellan Weberöd - Lund - Ystad år 1874


Vid järnvägens tillkomst återuppstod Postationen Veberöd igen, och hade stavningen med ett enkelt V.

Poststationen var i järnvägsstationen.

Stinsen Carl Charpentier blev förste föreståndaren.

Ytterliggare minst 5 personer har tjänstgjort i Veberöd som Postföreståndare.

Tidtabell på en lantbrevbärings linje från 1879. Linjen startade reda 1 oktober 1878.

Det fanns även en lantbrevbäringslinje mellan Veberöd - Horsabacken med 4 turer i veckan från år 1899.

Webbsidan uppdaterad: 12-05-2017

«   Nästa sida   »