S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V A L L B Y.. 1893. 08. 01 - 1956. 06. 02

( Se Wallby i Kristianstad län här )

Till första sidan     Tillbaka till Skånes Postanstalter

 Poststationen Vallby tillhörr  Malmöhus län.  

OBS här stavat  med ett enkelt V

Walfrid Jeppa Eriksson var förste föreståndaren med en årslön på 180 kronor.

1 maj 1903 övertog Anders Nilsson postgöromålen.

Ytterliggare några har tjänstgjort i Vallby.


En tidtabell från 1880 på en lantbrevbärings linje mellan Anderslöf - Anderslöf.