S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V A L L A R U M 

P O S T S T Ä M P E L.

 

Stämpelförteckning över Vallarums Poststämplar

PA 1068 O  är en poststämpel  som användes under andra Världskriget

PA = Postanstalten

Inga kända stämplar har hittats från Vallarum.

«  Tillbaka  -  Nästa sida  »