S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V A L L A R U M    1912. 11. 01  - 1961. 04. 30

Poststämpel     Brev    Vykort    Till första sidan

Poststationen Vallarum ligger utmed vägen Vollsjö - Önneköp.

Jacob Alexis Leonard Lagerlund var den förste föreståndaren.

1 februari 1913 tog småskollelärinnan Ingrid Persson över post göromålen.

Ytterliggare två personer har varit postföreståndare.

Anna Dorotea Persson och Ester Elisabeth Nilsson.


Tidtabell på en Lantbrevbäringslinje från 1879

Två gånger i veckan gick Lantbrevbäraren den 1,5 mil långa sträckan

Tillbaka till Skånes Postanstalter