S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V A L L Å K R A...1916. 09. 15  - 2002. 04. 03

Poststämplar    Brev     Vykort    Reketiketter     Till första sidan

Poststationen stavas nu med enbart ett enkelt V

Se även   WALLÅKRA.

Poststationsföreståndare.

Tage Ernfrid  Mårtensson 1934 - 1946.

Einar Maurits Ardevall 1946 - 1951.

Gunnar Walter Bandelin 1951 - 1961.

Gösta Gunnar Arne Johansson 1962 - 1971

SJ:s Postbiträde Anna Olsson blev siste föreständaren

Vallåkra Järnvägsstation där Posten hade sitt kontor.

Tillbaka till Skånes Postanstalter