S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

V A D E N S J Ö.. 1876. 12. 01 - 1960. 05. 28

Poststämplar    Brev    Vykort    Tidtabell Gångpost    Reketikett    Till första sidan

Wadensjö hade mellan 1876 - 1885 stavningen med W.

Från 6 Juni 1885 blev stavningen med ett enkelt V

Förste föreståndaren var Stationsmästaren Nils Petter Holmgren 1876 - 1881.

Den 1 Januari 1881 tog Per Blomsterqvist över postgöromålen.

Ytterliggare 9 andra personer har tjänstgjort som föreståndare på poststationen i Vadensjö.

Vadensjös järnvägsstation ca. 1950

Här ett utdrag ur Generalpost styrelsen cirkulär från 1876 om hur vadensjö utväxlade sin post.

Här finns mer info om Vadensjö.

  Tillbaka till Skånes Postanstalter