U P P Å K R A   P O S T S T Ä M P L A

Normalstämpel 33.

Nst. 33 med kort årtal = Variant.

Normalstämpel 59b.

Normalstämpel 59c.A

  « Tillbaka ...   Nästa sida  »