S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

U P P Å K R A...1910. 10. 01  - 1967. 03. 31

Poststämplar    Brev    Till första sidan

Uppåkra Poststation var inhyrd i järnvägsstationen från 1910 - 1967.

Stationskarl Knut Allan Jönsson hade hand om postgöromålen under hela perioden.

Den 1 april 1967 skildes poststationen och järnvägen åt.

Poststationen flyttade till Hjärup och namnändrades till LUND 12.

Uppåkra Järnvägsstation från ca.1950 talet.

År 1911 fanns det en lantbrevbärings linje mellan Uppåkra - Hjärup - Uppåkra.

6 gånger i veckan cyklade lantbrevbäraren rundan.

  Tillbaka till Skånes Postanstalter