S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T U L S T O R P....1875. 01. 01  - 1876. 12. 31

  Till första sidan      Tillbaka till Skånes Postanstalter

 

Poststationen Tulstorp  finns inte mycket att visa på.

Inga poststämplar är kända från denna poststationen.

Tulstorps Poststation hade bara en omsättning på 79.97:- kronor det första verksamhetsåret.

Föreståndare var Lantbrukaren Nils Hansson med ett årsarvode på 180:- kr.

Postmästaren Adolf Fredrik Mannerskantz i Landskrona skrev följande brev till Generalpoststyrelsen.

Tulstorps Posstation hade postutväxling med Landskrona, Glumslöf, Herslöf, Wallåkra, och PKXP 11

Detta var januari 1875.