S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T R O L L E N Ä S....1867. 04. 01  - 1964. 05. 30

Poststämplar  Brev  -  Vykort  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

Poststation fanns inhyrd i järnvägsstationen i Trollenäs som ligger utmed Järnvägslinjen Eslöv - Helsingborg.

Förste föreståndaren var Stationsmästaren Carl Victor Bruun.

Ytterliggare 12 föreståndare har tjänstgjort i Trollenäs.

Ovan urklipp från Generalpoststyrelsens cirkulär 1867 om öppnandet av Poststationen Trollenäs.

Bild på Trollenäs Järnvägsstation ca.1947

  «  Åter till första sidan         Nästa sida  »