S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T R O L L E H O L M....1898. 11. 26  - 1961. 08. 31

 Poststämplar   -   Brev    -   Vykort   -    Skånes Postanstalter   -    Till första sidan

Poststation fanns inhyrd i järnvägsstationen i Trolleholm som ligger utmed Järnvägslinjen Röstånga - Eslöv.

Stationsmästare Anders Forsberg fick ta hand om postgöromålen.

Forsberg hade en årslön på 140:-Kr.

Trolleholms Järnvägsstation ca. 1920 talet

  «  Åter till första sidan         Nästa sida  »