S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T R E L L E B O R G ....1827. 01. 16 - 1961. 11. 30

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketiket - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Trelleborgs Postkontor har varit i bruk i olika omgångar.

1827.01.16 - 1830. 09. XX  /   1834.01.XX - 1911.11.21  /  1938.01.01 - 1961.11.30

Se även TRÄLLEBORG här.

Trelleborgs Postkontor har  var en viktig  utkörsport till kontinenten.

Den 1 Maj 1897 öppnades nämligen ångbåtstrafik till Sassnitz  på Rugen i Tyskland.

Den förste postmäsrtaren var Martin Giertz  ( 1826-1832 )

Gustaf Isac Rydberg ( 1832 - 1843 )

Gustad Asplund ( 1844 - 1846 )

Ytterliggare 8 andra har tjänstgjort i Trelleborg som Postmästare.


Här syns några tidtabeller som berör Trelleborgs postkontor.

Det finns många tidtabeller till olika orter som ankommer eller avgår från Trelleborg.

(Vill du veta mer om detta kontakta mig här)

Tidtabeller för Diligenspost linjer år 1863


Här en Diligenslinje till Skanör år 1868.


Tidtabell för en Kärrpost linje till Östra Torp år 1873

   «  Åter till första sidan      Nästa sida  »