S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T R Ä L L E B O R G ....1830. XX. XX - 1937. 12. 31

(  Här har man ändrat stavningen till Trälleborg )

Poststämplar - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Trälleborgs Postkontor har varit i bruk i två olika omgångar.

1830. XX. XX -  1833 06. 16.  /   1911 .11. 25 - 1937. 12. 31

Se även TRELLEBORG här.

Postmästare under under perioden 1830 1833 var Martin Giertz  och Gustaf Isac Rydberg.

Från 1911 var det Nils Hjalmar Edvard Hanzon  som var Postmästare fram till 1921.

Därefter kom Johan Alfred Alvin som postmästare.

År 1912 fanns det följande lantbrevbärings linjer som utgick från Trälleborg.

Trälleborg - Maglarp - Trälleborg.

Trälleborg - Simremarken - Trälleborg.

Trälleborg - Östergård - Trälleborg.

  «  Åter till första sidan      Nästa sida  »