S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T O R R L Ö S A....1875. 01. 01  - 1879. 01. 31

Poststämplar   - Vykort  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

Kantor Hjalmar Tengvall var den förste föreståndaren.

Hans årslön var 185:- kronor.

Omsättningen på Poststationen var mycket låg, för 1876 blev det bara sålt frimärken för 162:-kronor.

Detta tyder också på att poststämpeln är sällsynt.

Torrlösa hade postutväxling med Billeberga.


En gångpost linje som gick in om Torrlösa år 1875.

Här har man fått ändrade tider på gångpostlinjen.


Efter stängningen år 1879 tillkom en lantbrevbärings linje enligt generalpoststyrelsen cirkulär.

(Detta syns längst ner vilka orter som lantbrevbäraren besökte)