S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T O R N A   H Ä L L E S T A D....1876. 01. 01  - 2001. 11. 30

Poststämplar  - Tidtabeller - Brevförsändelser - Vykort -   Skånes Postanstalter  -   Till första sidan

Poststationen Torna Hellestad / Hällestad har varit gång i olika perioder.

Och postorten har också varit stavad på flera sätt.

Detta syns här i listan.

Förste postföreståndaren var Handlanden Martin Sjögren .

Och då hette poststationen enbart HELLESTAD.

På bilden syns Gustaf Enock Tidstam föreståndare  1945 - 1949.

Torna Hellestad hade postutväxling med  postorterna  som syns här.

Här i järnvägsstationen hade Torna Hellestad sin postlokal.