S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T O R N A   D A L B Y....1876. 01. 01  - 1892. 12. 19

Poststämplar     Tidtabeller    Till första sidan

 

Torna Dalby var igentligen Poststationen   DALBY.

Men efter förväxling av post med Poststationen i Dalby i Uppland,

så bytte man namn till Torna Dalby i Skåne.

Torna Dalby startade 1876.01.01 - 1883.10.10.

Från 1884.03.07 - 1892.12.19 stavades Torna - Dalby med ett bindestreck emellan namnen.

Någon gång mellan oktober 1883 och mars 1884 gjordes denna ändringen på poststämpeln.

Föreståndare var Emma Holmgren när nämnändringen till Torna Dalby gjordes.

Poststationen hade postutväxling med orterna i listan från 1876.

Tillbaka till Skånes Postanstalter